För ledare

På gång:

 

 

Material
 

Länk till Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter

Länk till Tryggt Tillsammans-anvisningar

Åldersgruppsprogram:
De senast uppdaterade programmen hittas digitalt på
Scoutprogrammet.fi
Kompassi (webbläsarbaserad app anpassad för telefon)

Ledarmappen i pdf-version:

Vargungar
Akelans handbok
Aktiviteter (sammandrag, längre beskrivningar finns på scoutprogrammet.fi)

Äventyrsscouter
Kaptenens handbok
Äventyrsscoutkartan

Spejarscouter
Lotsens handbok
Aktiviteter
Etapplaneringsverktyg
Spejarscoutkartan

Explorerscouter
Lotsens handbok
Aktiviteter
Explorerscoutkartan

Roverscouter
Lotsens handbok och aktiviteter
Roverscouternas vandringskarta